Zprávy z průmyslu

Opatření pro instalaci cementového sila na šrouby řady SNC

2021-07-15
1) Před instalacíŠroubované cementové silo řady SNCtělo, dva základy zařízení by měly být vyrovnány. Pro opěrný bod stejného tělesa sila s velkou chybou založení by měl být nízký bod zvýšen podle výšky horního bodu. Konečným cílem je zajistit cement. Při svislém umístění tělesa sila nesmí být jeho osa nakloněná.

2)Šroubované cementové silo řady SNCtělo je při dodání vybaveno procesní konzolou a před instalací by měla být odstraněna.

3) Součásti, které lze sestavit, když jeŠroubované cementové silo řady SNCtělo je umístěno vodorovně, mělo by být co nejvíce smontováno. Po postavení tělesa sila by na tělese sila před upevněním kotevních šroubů neměla být žádná činnost personálu, aby se předešlo nebezpečí.

4) Vzhledem k omezení polohy podávání a polohy žebříku skladu a dávkovacího skladu je orientace dvou zařízení vzhledem k základu mírně odlišná, takže při instalaci je třeba věnovat pozornost.

5) Elektrické částiŠroubované cementové silo řady SNCsystém přijímá bezpečné provozní napětí 24V DC s výjimkou vibračního motoru, ale nepracujte s napájením během zapojení a údržby, abyste předešli selhání zkratu během provozu a spálení součástí.