Zprávy z průmyslu

Údržba a údržba sila na šroubový cement řady SNC

2021-07-19
1. Často kontrolujte, zda jsou kotevní šrouby vibračního motoru pod kuželemSilo na cementové šrouby řady SNCsila jsou uvolněná. Pokud se zjistí, že jsou uvolněné, měly by být včas utaženy, jinak to způsobí poruchu vibračního motoru;

2. Vzhledem k vysoké vlhkosti vzduchu jeSilo na cementové šrouby řady SNCsběrač prachu je vybaven zařízením pro blokování vlhkého vzduchu v poloze výstupu vzduchu, aby se minimalizoval dopad vlhkého vzduchu na systém odstraňování prachu, ale řada SNC by měla být stále kontrolována měsíčně Zda je systém výstupu vzduchu sběrače prachu ze šroubového cementového sila volný a zda je filtrační sáček lepkavý nebo zhutněný;

3. Dojde-li k chybě ovládání nebo nesprávné funkci, měl by elektrotechnický personál provádět kontroly a opravy a jiný nekvalifikovaný personál nesmí otevírat vnitřní kryt ovládací skříně.