Zprávy z průmyslu

Jak nainstalovat stroj na dávkování betonu

2021-07-30
1. Postroj na dávkování betonudorazí, zkontrolujte, zda je přiložené příslušenství a technická dokumentace kompletní podle balícího listu a zda není poškozen celý stroj nebo jeho části.

2. Uživatel by měl položit dobrý základ podle základního výkresu zakoupeného dávkovacího stroje.

3. Umístěte podle polohy na základním výkresu tak, aby každý mechanismus byl ve vodorovném stavu.

4. Poté, co je dávkovací stroj na svém místě, odstraňte upevňovací šrouby násypky váhy, aby násypka váhy fungovala.

5. Zkontrolujte pružnost každé části převodovky a zda nejsou uvolněné šrouby každé spojovací části.

6. Nainstalujte kabeláž elektrického obvodu podle "Pokynů pro dávkovací regulátor", včetně: hlavních kabelů a kabelů motoru, snímačů a kabelů dálkového ovládání.

7. Vyzkoušejte chod nasucho a současně zkontrolujte rotaci každého motoru.

8. V souladu s požadavky "Pokynů pro kontrolu přísad" proveďte test cyklu simulace dávkování, vyzkoušejte malá nastavení vážení pro každý materiál a zkontrolujte, zda lze dávkování automaticky cyklovat.