Zprávy z průmyslu

Použití mixéru řady js

2021-08-26

Themixér řady jsje dvouhorizontální míchadlo s nuceným oběhem. Tento stroj má dvojí výhody nezávislého provozu na jednom stroji a jednoduché betonárny s dávkovacím strojem řady PLD.

Themixér řady jsmůže také poskytovat podpůrný hostitel pro míchací stanici. Je vhodný pro všechny druhy velkých, středních a malých továren na prefabrikované komponenty a průmyslové a občanské stavební projekty, jako jsou dálnice, mosty, vodní plochy a přístaviště. Může míchat suchý tvrdý beton, plastbeton a mobilní. Široce se používá vysoce účinný beton, beton z lehkého kameniva a různé malty.