Zprávy z průmyslu

Současný stav a výhled zařízení na ochranu životního prostředí

2021-11-02

Ochrana životního prostředí (stroj)je tématem dnešního světa a klíčovým tématem rozvoje všech průmyslových odvětví. Ačkoli domácí pozornost a prováděnívýroba na ochranu životního prostředínejsou tak silné jako ve vyspělých zemích, zamezení převládání slepé expanze, odstranění nadbytečné výstavby, snížení výrobní spotřeby energie a nízká účinnost jsou hlavní prioritou celkové situace. Tváří v tvář stále výraznějším ekologickým rozporům v procesu čínského hospodářského a sociálního rozvoje se hlavním cílem rozvoje čínského environmentálního průmyslu stalo efektivně řešit významné ekologické problémy, usilovat o zlepšení kvality životního prostředí a aktivně zkoumat novou cestu ochrany životního prostředí s nízkými náklady, dobrými přínosy, nízkými emisemi a udržitelností. Na základě národních politik se očekává, že čínský trh s vybavením na ochranu životního prostředí si v příštích několika letech zachová trend vysokorychlostního rozvoje a vyhlídky na rozvoj tohoto odvětví jsou velmi optimistické.