Zprávy z průmyslu

Budoucnost zařízení na ochranu životního prostředí

2022-02-24

Ochrana životního prostředí(prostředky na ochranu životního prostředí)je tématem dnešního světa a klíčovým tématem rozvoje všech průmyslových odvětví. Přestože domácí pozornost a realizace výroby na ochranu životního prostředí nejsou tak silné jako ve vyspělých zemích, zamezení převládání slepé expanze, eliminace nadbytečné výstavby, snižování spotřeby energie na výrobu a nízká efektivita jsou hlavní prioritou celkové situace. Tváří v tvář stále výraznějším ekologickým rozporům v procesu čínského hospodářského a sociálního rozvoje,zařízení na ochranu životního prostředí)se stala hlavním cílem rozvoje čínského environmentálního průmyslu efektivně řešit významné problémy životního prostředí, usilovat o zlepšení kvality životního prostředí a aktivně zkoumat novou cestu ochrany životního prostředí s nízkými náklady, dobrými přínosy, nízkými emisemi a udržitelností. Na základě národních politik se očekává, že čínský trh s vybavením na ochranu životního prostředí si v příštích několika letech zachová trend vysokorychlostního rozvoje a vyhlídky na rozvoj tohoto odvětví jsou velmi optimistické.